KOFAP, spol. s r.o.

kofap výkup kovov, vozidielFirma KOFAP spol. s r.o. bola založená v roku 1996 a na trhu je etablovaná už viac ako pätnásť rokov.

Nosnou činnosťou spoločnosti je podnikanie v oblasti nakladania s kovovým odpadom.  U právnických a fyzických osôb vykonávame zber, výkup, zhromažďovanie, úpravu, triedenie a prepravu širokej škály odpadov (železné a neželezné kovy, staré vozidlá, elektroodpad, papier atď.).

Disponujeme dopravnou technikou, mechanizmami a  kontajnermi a ekologickými skládkami pre uskladnenie odpadov. Naša spoločnosť má viac ročné skúsenosti s realizáciou likvidačných a demolačných prác, ktoré vykonáva komplexne.

Komplexnosť znamená  vypracovanie  projektov likvidácií, demontovanie kovových a iných odpadov vrátane nebezpečných, nakládka, odvoz a následne zneškodnenie spôsobom, ktorý pre daný odpad určujú a povoľujú normy pre nakladanie s odpadmi.

Neustále sa snažíme o zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, čo sa odzrkadľuje aj  v náraste objemu spracovania železného šrotu.

KOFAP - prevádzka hliník nad hronom

Prevádzka – Hliník nad Hronom
kofap hlinik nad hronom
Kontakt

Tel: 00421 948 898054
E-mail: kofap@kofap.sk