KOFAP, spol. s r.o.

 

Obchodný register (pdf)

 Rozhodnutie Úradu životného prostredia 

súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov (pdf)
súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov (pdf)
súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (pdf)
súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádz. triedenia (pdf)
súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti (pdf)
• súhlas na spracovanie alebo zber odpadu z elektrozariadení (pdf)
• súhlas na zber starých vozidiel (pdf)                                                                                       • 
súhlas na vydanie prevádzkového poriadku (pdf)

 

 

 

Prevádzka – Hliník nad Hronom
kofap hlinik nad hronom
Kontakt

Tel: 00421 948 898054
E-mail: kofap@kofap.sk