KOFAP, spol. s r.o.

zhodnocovanie odpadovOdpady určené na materiálové zhodnocovanie sa od pôvodcov odpadov zhromažďujú v oceľových kontajneroch alebo na spevnenej odizolovanej ploche vo vyhradených priestoroch spoločnosti.

Zhodnocovanie železného kovového odpadu do hrúbky 4 mm a neželezného odpadu do hrúbky 6 mm sa vykonáva pomocou paketovacieho lisu, typ BV 1330, v ktorom sa hydraulickým stláčaním lisuje odpad zo železných a neželezných kovov do zlisovaných balíkov o rozmere 300x300x300 mm. Týmto procesom sa zmenšuje objem týchto odpadov.

 

Prevádzka – Hliník nad Hronom
kofap hlinik nad hronom
Kontakt

Tel: 00421 948 898054
E-mail: kofap@kofap.sk