KOFAP, spol. s r.o.

zber a recyklácia starých vozidielZber starých vozidiel v zmysle zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. zabezpečujeme na zbernom mieste v prevádzke v Hliníku nad Hronom.

 

 

 

Pri odovzdaní starého vozidla na spracovanie vydáme držiteľovi starého vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie pre potreby odhlásenia starého vozidla z evidencie vozidiel na príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte.

Prevádzka – Hliník nad Hronom
kofap hlinik nad hronom
Kontakt

Tel: 00421 948 898054
E-mail: kofap@kofap.sk