KOFAP, spol. s r.o.

Výkupné ceny sú odvodené od vývoju cien na svetovej komoditnej burze a od dopytu našich odberateľov. Pre aktuálnu cenovú ponuku nás neváhajte prosím kontaktovať. Do 24 hod vám určite odpovieme.

Formulár cenovej ponuky

Názov firmy, resp. meno a priezvisko

Email

Tel. číslo

Vaša správa
Sem prosím napíšte popis materiálu (napr. oceľové rúry, strojné zariadenie)
a odhadovanú váhu materiálu

Zvoz materiálu na naše náklady v prípade že objem odpadu je cca 3t a viac.

Prevádzka – Hliník nad Hronom
kofap hlinik nad hronom
Kontakt

Mobil: +421 948 898054
E-mail: kofap@kofap.sk